•  
  •  

Zasadnutia zastupiteľstva

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 01.03.2024

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2023

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 27.10.2023

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 29.6.2023

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.04.2023

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.02.2023

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 09.12.2022

Ustanovujúce zasadnutie OZ zo dňa 27.11.2022

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.09.2022

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.06.2022

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.05.2022

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 01.04.2022

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.02.2022

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2021

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.10.2021

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.08.2021

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.06.2021

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.04.2021

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 09.04.2021

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.02.2021

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.12.2020

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.10.2020

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.08.2020

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.06.2020

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.04.2020

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.02.2020

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.2019

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.10.2019

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.08.2019

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.06.2019

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.06.2019

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.04.2019

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.02.2019

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.12.2018

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.10.2018

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.08.2018

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.6.2018

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.4.2018

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.2.2018

5.zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.12.2017

4.zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.10.2017

3.zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.8.2017
2.zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.4.2017
zápisnica s uznesením 21.4.2017
1.zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.2.2017
zápisnica s uznesením 10.2.2017
6.zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.12.2016
Zápisnica s uznesením 16.12.2016
5.zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.10.2016
Zápisnica s uznesením 14.10.2016
4.zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.8.2016
Zápisnica s uznesením 19.8.2016
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.6.2016
Zápisnica s uznesením 17.6.2016
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.4.2016
Zápisnica s uznesením 8.4.2016
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.1.2016
Zápisnica s uznesením 16.1.2016
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.12.2015
Zápisnica s uznesením 11.12.2015
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.10.2015
Zápisnica s uznesením 16.10.2015
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.8.2015
Zápisnica s uznesením 14.8.2015
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2015
Zápisnica s uznesením 26.6.2015
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.5.2015
Zápisnica s uznesením 15.5.2015
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.3.2015
Zápisnica s uznesením 27.3.2015
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.1.2015
Zápisnica s uznesením 16.1.2015
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2014
Zápisnica 12.12.2014
Uznesenie 12.12.2014
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 31. 10. 2014
Zápisnica 31.10.2014
Uznesenie 31.10.2014
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 15. 8. 2014
Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 15. 8. 2014
Uznesenie č. 5 obecného zastupiteľstva - 15.8. 2014
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 27.6.2014
Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 27.6. 2014
Uznesenie č. 4 obecného zastupiteľstva - 27.6. 2014
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 9.5.2014
Uznesenie č. 3 obecného zastupiteľstva - 9.5. 2014
Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 9.5. 2014
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 28.3.2014
Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 28.3. 2014
Uznesenie č. 2 obecného zastupiteľstva - 28.3. 2014
1. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 7. 2. 2014
Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 7.2.2014
Uznesenie č. 1 obecného zastupiteľstva - 7. 2. 2014
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 14.12.2013
Zápisnica 14.12.2013
Uznesenie 14.12.2013
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 6.12.2013
Zápisnica 6.12.2013
Uznesenie 6.12.2013
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 8.11.2013
Zápisnica 8.11.2013
Uznesenie 8.11.2013
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 30.8.2013
Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 30.08.2013
Uznesenie č. 5 obecného zastupiteľstva - 30.8.2013
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 28.06.2013
Zápisnica z obecného zastupiteľstva 28.6.2013
Uznesenie č. 3 obecného zastupiteľstva - 28.6.2013
3.zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24.5.2013
Zápisnica z obecného zastupiteľstva 24.5.2013
Uznesenie č. 3 obecného zastupiteľstva - 24.5.2013
2.zasadnutie obecného zastupiteľstva - 22.3.2013
Zápisnica z obecného zastupiteľstva 22.3.2013
Uznesenie č. 2 obecného zastupiteľstva - 22.3.2013
Pozvánka na zasadnutie OZ - 22.3.2013
1.zasadnutie obecného zastupiteľstva - 8.2.2013
Zápisnica z obecného zastupiteľstva 8.2.2013
Uznesenie č. 1 obecného zastupiteľstva - 8.2.2013
8.zasadnutie obecného zastupiťeľstva - 14.12.2012
Zápisnica z obecného zastupiteľstva 14.12.2012
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 19.10.2012
Pozvánka na zasadnutie OZ - 19.10.2012
Prezenčná listina - 19.10.2012
Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 19.10.2012
Uznesenie č. 7 obecného zastupiteľstva - 19.10.2012
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24.08.2012
Pozvánka na zasadnutie OZ - 24.08.2012
Prezenčná listina - 24.08.2012
Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 24.08.2012
Uznesenie č. 6 obecného zastupiteľstva - 24.08.2012
Plnenie uznesenia - 24.08.2012
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 22.06.2012
Pozvánka na zasadnutie OZ - 22.06.2012
Prezenčná listina - 22.06.2012
Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 22.06.2012
Uznesenie č. 5 obecného zastupiteľstva - 22.06.2012
Záverečný účet obce za rok 2011
Prehľad o plnení príjmov a výdavkov obce za rok 2011
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 18.05.2012
Pozvánka na zasadnutie OZ - 18.05.2012
Prezenčná listina - 18.05.2012
Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 18.05.2012
Uznesenie č. 4 obecného zastupiteľstva - 18.05.2012
Plnenie uznesenia - 18.05.2012
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 23.03.2012
Pozvánka na zasadnutie OZ - 23.03.2012
Prezenčná listina - 23.03.2012
Zápisnica z obecného zastupiteľstva - 23.03.2012
Uznesenie č. 3 obecného zastupiteľstva - 23.03.2012
Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
Informatívna správa o činnosti v rámci protipovodňových aktivít
Plnenie uznesenia - 23.03.2012
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 17.02.2012
Plnenie uznesení - 17.02.2012
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 04.01.2012
Prezenčná listina - 04.01.2012
Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva - 04.01.2012
Uznesenie obecného zastupiteľstva - 04.01.2012
Plnenie uznesenia - 04.01.2012

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár