•  
  •  

Kultúra

Mesiac úcty k starším spoluobčanom v obci Píla

Dňa 17.10.2014 v podvečer sa v obci Píla stretli starší spoluobčania na slávnostnom posedení, ktoré im pripravil Obecný úrad v Píle. O pekný k úcte starším zameraný kultúrny program sa postarali deti zo ZŠ za čo im patrí srdečné poďakovanie .
Starosta obce Ing. Milan Dobrocký vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol ich celoživotné zásluhy, prácu a úsilie, ktoré vynaložili pri rozvoji našej obci. Veď hodnoty, ktoré sa vytvorili v období 60 –tych a 70 –tych rokov slúžia dodnes napr. budova Kultúrneho domu, Dom smútku, oplotenie cintorína a iné.

Následne starosta obce v mene Obecného zastupiteľstva, Obecného úradu ako aj v mene svojom, zablahoželal a ocenil občanov, ktorí sa v tomto roku dožívajú významných životných jubileí. Trinásti občania boli odmenení peknou kytičkou a drobným darčekom. Týmto sa napĺňa pekná tradícia úcty k starším spoluobčanom v našej obci, ktorú chceme praktizovať aj v budúcnosti.
Potom si naši starší spoluobčania posedeli a zaspievali pri obľúbených ľudových pesničkách v podaní heligonkárov, poháriku dobrého vínka, chlebíčkoch a sladkých maškrtách, ktoré si aj sami priniesli, tak že dobrá nálada, radosť zo stretnutí priateľov a známych sa v priestoroch Obecného úradu rozliehali až do neskorých večerných hodín.

Aj toto spoločenské stretnutie nás presvedčilo, že je veľmi dôležité aby sa ľudia stretávali a vzájomne si rozdávali pekné ľudské slovo, úsmev a úctu jeden k druhému a to bez rozdielu veku.

Na druhý deň v sobotu 18.10.2014 Obecný úrad pripravil a zabezpečil pre všetkých občanov v sále Kultúrneho domu predstavenie divadelnej hry Testament v podaní ochotníkov z divadla B.S. Timravy v Lučenci, na ktorom sa všetci zabavili.
Poďakovanie patrí členom DHZ v Píle a združeniu Javor, ktorí pomáhali pri organizácii a priebehu týchto kultúrnych akcií.
Veľké ďakujem patrí aj firme Costruo s.r.o. z Lučenca, ktorá finančne pomohla pri usporiadaní tohto krásneho podujatia.

Ing.Milan Dobrocký, starosta obce

Správa priebehu osláv Dní obce Píla - Petropavlovské dni
V dňoch 28. a 29. júna 2014 sa už tradične konali v našej obci Dni obce

Píla, oslavy
Petra a Pavla tzv. Pilňanská hostina..
Účastníkov podujatia vítali stužkami vyzdobené briezky, ktoré sú symbolom týchto dní a ktoré sa už tradične umiestnia okolo Obecného úradu, Kultúrneho domu a aj v sále KD.

Po uvítacom príhovore starostu obce, nasledoval bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci zo ZŠ Divín, ktorí svojím spevom a tancom roztlieskali preplnené hľadisko. Potom nasledovalo vystúpenie detského folklórneho súboru Ratolesť z Detvy, vystúpenie detských ľudových hudieb Valaštičky a Čučoriedky organizovaných pri Centre voľného času Trend v Detve. Potom nasledoval blok heligonkárov, v ktorom vystúpili rod. Sujovcov, potom skupina Milana Gábora z Budinej prišla pozdraviť naše stretnutie a krásnym spevom a hrou na heligonkách zožali veľký aplauz a na záver vystúpil Janko Dobrocký z Detvy. Tohto roku bolo vlastne vrcholom celého programu vystúpenie detského folklórneho súboru Ratolesť, ktorý v hodinovom vystúpení predviedli všetko z Podpolianskeho folklóru za čo zažali obrovský úspech a obecenstvo ich viackrát vytlieskalo na pódium a tak mladí nádejní folkloristi ukázali, že folklór pod Poľanou nikdy nezanikne. Len škoda, že z technických dôvodov museli vystúpiť na začiatku programu.

Potom sa všetci účastníci mohli spevom a tancom zabaviť pri hudobnej skupine Demeovci , pochutnať si na výbornom poľovníckom guľáši, ktorí pripravili členovia Poľovného združenia v spolupráci s hasičmi. Na stoloch samozrejme nemohli chýbať ani domáce koláče, ktoré pripravili členky Združenia žien a samozrejme pohárik dobrého vína.

Podujatie bolo veľmi úspešné, splnilo svoje poslanie, čo konštatovala väčšina spokojných divákov a hostí.
K tomuto úspechu prispela aj finančná pomoc od sponzorov, za čo sa Vám chceme aj touto cestou srdečne poďakovať.
Sponzori podujatia: Costrou s.r.o.Lučenec, PD Agro- Rátka- S, Kalinovo, PRP- Plasty s.r.o. Lučenec a Poľovné združenie Podkriváň – miestna skupina Píla.

Ing.Milan Dobrocký, starosta obce

3. reprezentačný ples obce Píla

Obecný úrad v Píla za aktívnej spolupráci kolektívu žien usporiadal dňa 18.2.2012 už 3.reprezentačný ples.

Touto cestou chceme úprimne poďakovať všetkým,ktorí sa na príprave a organizácii plesu podieľali a s svojou prácou postavili latku kvality veľmi vysoko.Osobitne treba poďakovať p.Zvarovej,p.Rapanovej,p.Vaĺkovej,p.Sujovej,p.Šáliovej.

Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí finančne alebo vecnými darmi prispeli do bohatej tomboly a tiež sa zaslúžili o zdarný priebeh podujatia.

Menovite PRP Plasty s.r.o Lučenec,Costruo s.r.o Lučenec,LENA s.r.o Hriňová,klub Amazonka,p.Sekula Divín,p.Mráz zo Šurian,Brantner Gemer Rimavská Sobota,Rempos Rimavská Sobota,Bohuš Andraščík Divín,Stihl Lučenec,Datakar Kriváň a ďalší nemenovaný sponzori.
Obohatením bol aj kultúrny program v ktorom vystúpili tanečníci z tanečného klubu Dance Attack z Lučenca s ukážkami štandardných a latinskoamerických tancov.

Do tanca a na pobavenie hral účastník televíznej šou Môj najmilší hit Miko.

Ing. Milan Dobrocký, starosta obce

viď fotogalériu

Mesiac úcty k starším spoluobčanom v obci Píla

Dňa 22.10.2011 sa v obci Píla stretli starší spoluobčania na slávnostnom posedení , ktoré im pripravil Obecný úrad v Píle. O pekný k úcte starším zameraný kultúrny program sa postarali deti zo ZŠ Divín ako i ZŠ Mýtna za čo im patrí srdečné poďakovanie.
Starosta obce Ing. Milan Dobrocký vo svojom príhovore vyzdvihol ich celoživotné zásluhy, prácu a úsilie, ktoré vynaložili pri rozvoji našej obci. Veď hodnoty,ktoré sa vytvorili v období 60-tych a 70-tych rokov slúžia dodnes napr.budova Kultúrneho domu, Dom smútku , oplotenie cintorína a iné.Následne starosta obce zablahoželal a ocenil občanov, ktorí sa v tomto roku dožívaju významných životných jubileí.Sedemnasti občania boli odmenení peknou kytičkou a drobným darčekom.Týmto sa napĺňa pekná tradícia úcty k starším spoluobčanom, ktoru chceme praktizovať aj v budúcnosti. No a potom hudobná skupina Pavla Dobrockého začala hrať obľúbené melódie do spevu,tak že dobrá nálada,radosť zo stretnutí priateľov a známych sa v priestoroch Obecného úradu rozliehali až do neskorých večerných hodín. Aj toto spoločenské stretnutie nas presvedčilo, že je veľmi dôležité aby sa ľudia stretávali a vzájomne si rozdávali pekné ľudské slovo,úsmev a úctu jeden k druhému a to bez rozdielu veku.

Ing. Milan Dobrocký, starosta obce

viď fotogalériu

Oslavy MDŽ v obci Píla

V obci Píla už tradične organizuje Obecný úrad v spolupráci s členmi Dobrovoľného hasičského zboru slávnostné stretnutie pre všetky ženy z obce pri príležitosti MDŽ.
Tento rok sa ženy z Píly stretli v piatok 11.marca 2011 v sále Kultúrneho domu . Pripravili sme pre účastníkov bohatý a pestrý kulttúrny program, ktorý predstavili žiaci zo ZŠ Divín. Vrelé poďakovanie patrí najmä riaditeľke Mgr. Zvarovej a výchovným pracovníčkam p. Fekiačovej a p. Vatrtovej ktoré každoročne tento pragram pre nás pripravujú a z roka na rok jeho úroveň stúpa.
Potom pre všetkých do tanca a do spevu hral DJ Ľubko Aláč . Pre účastníkov bolo pripravené bohaté občerstvenie (chlebíčky , koláče, káva, čaj aj víno ).Ženy dostali od účinkujúcich detí drobné darčeky,ktoré samy pripravili a členovia DHZ rozdali všetkým ženám karafiáty a po celý večer ich obsluhovali a vykrúcali.
Akcia bola veľmi vydarená veď sa jej zúčastnilo cca 100 občanov z našej obce a trvala do neskorých večerných hodín.

Ing. Milan Dobrocký, starosta obce

viď fotogalériu

2.Reprezentačný ples obce Píla

Obecný úrad v spolupráci so združenímžien v Obci Píla usporiadali dňa 5.2.2011 2. Reprezentačný ples.
Touto cestou chceme úprimne poďakovať všetkým ,ktorí sa na priprave a organizovaní plesu podieľali a svojou prácou postavili latku kvality veľmi vysoko.Osobitne treba poďakovať p.Zvarovej, p Rapanovej , sl.Vaľkovej , manželom Sujovcom ml. a p. Uhrinovej.
Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí finančne alebo vecnými darmi prispeli do bohatej tomboly a tiež sa zaslúžili o zdarný priebeh podujatia.

Menovite fi. PRP Plasty s.r.o Lučenec,fi Mepos s.r.o Lučenec, fi Costrou s.r.o Lučenec, fi. LENA s.r.o Hriňová, klub Amazonka, p. Mede Lučenec, p. Sekula Divín , Kvetinárstvo Divín , p. Csikora R.Sobota , p. Navrátil a p. Mráz zo Šurian, Peter a Ján Kiszeliovci z Bratislavy , čerpacia stanica Shell Lučenec a ďalší nemenovaní sponzori .

Ing. Milan Dobrocký, starosta obce

viď fotogalériu

Ani v roku 2010 Mikuláš nezabudol prísť do Píly

Akcia Mikuláš 2010 sa konala v sobotu 4. decembra 2010 o 18.00 hod. v  kultúrnom dome v Píla Bolo  na nej odovzdaných 50 ks balíčkov a deti za balíček hovorili básničky, tancovali a spievali. Po odovzdaní balíčkov bola detská diskotéka, na ktorej sa všetci zabavili.

viď fotogalériu

Oslavy Mesiaca úcty k starším spoluobčanom v obci Píla spojené s premiérou divadelného predstavenia „Dedinka v údolí"

V nedeľu 23. októbra 2010 sa v obci Píla stretli starší ale aj mladší občania na slávnostnom posedení, ktoré im pripravil obecný úrad v spolupráci so Združením žien Slovenska, miestnym Klubom Javor a Dobrovoľným hasičským zborom v Píle. O hodnotný k úcte k starším zameraný kultúrny program sa postarali deti z MŠ a ZŠ Mýtna a Divín, za čo im patrí srdečné poďakovanie a to najmä riaditeľke MŠ Mýtna p. Budáčovej.

Potom zahrali na heligonke a zaspievali Tomáš Suja s Jarkou Sujovou, Ján Suja ml. so svojou dcérkou Kristínkou a Lenka Vaľková predniesla báseň Jeseň života.

Starosta obce Ing. Milan Dobrocký vo svojom príhovore ocenil a vyzdvihol celoživotné zásluhy, prácu a úsilie našich starších spoluobčanov, ktoré vynaložili pri rozvoji našej obci. Veď hodnoty, ktoré sa vytvorili v období najmä 60–tych a 70–tych rokov slúžia dodnes napr. budova kultúrneho domu, dom smútku, oplotenie cintorína a iné.
Následne starosta obce zablahoželal a ocenil občanov, ktorí sa v tomto roku dožívajú významných životných jubileí. Štrnásti občania boli odmenení kytičkou a pekným darčekom. Týmto sa napĺňa pekná tradícia úcty k starším spoluobčanom, ktorú v Píle chceme praktizovať aj v budúcnosti.

Veľmi príjemným prekvapením tohtoročných osláv bola premiéra divadelného predstavenia „Dedinka v údolí", ktorú naštudovali a pripravili mladí ľudia z našej obce. Dokopy sa dala skvelá partia mladých ľudí, Stanka Uhrinová napísala scenár, ktorý sa stále dopĺňal a po mnohých večeroch nácviku vzniklo predstavenie o štyroch dejstvách.
Vrelé poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na nácviku divadla podieľali a strávili veľa svojho voľného času po večeroch v kultúrnom dome.

Osobitne treba však poďakovať Tomášovi Sujovi , ktorý vo svojom voľnom čase navrhol, vyrobil a namaľoval všetky rekvizity a kulisy a bol takým umeleckým šéfom predstavenia.

Treba len dúfať a veriť, že to nie je prvé a zároveň aj posledné vystúpenie, keď sa taká partia ľudí dala dokopy .
Sála aj balkón kultúrneho boli zaplnené ako už dávno nie vo veľkom očakávaní.
A očakávania sa do bodky naplnili. Preplnená sála odmenila búrlivým potleskom učinkujúcich a herci sami boli veľmi dojatí a šťastní, že im premiéra tak vyšla.

No a potom nasledovalo občerstvenie v podobe výborného poľovníckeho guľáša a k tomu dobré vínko.
Do tanca a do spevu hral Miko z televíznej hudobnej šou Môj najmilší hit a DJ Mirko Mitter a takto sa starší, ale tiež aj mladší zabávali tak, že dobrá nálada, radosť zo stretnutí priateľov a známych sa v priestoroch kultúrneho domu rozliehali po okolí do neskorých nočných hodín.

Poďakovanie patrí tiež sponzorom, ktorí prispeli materiálne alebo finančne na toto skvelé podujatie, a to Poľovnému združenie Podkriváň, Ing. Jánovi Aláčovi , firme Costruo s.r.o.- Ing. Princzovi , SPOOL-u a.s. Lučenec - Ing. Petrovi Činčurovi, ale tiež všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu tohoto podujatia aktívne podieľali .
Aj toto spoločenské stretnutie nás presvedčilo, že je veľmi dôležité, aby sa ľudia stretávali a vzájomne si rozdávali pekné ľudské slovo, úsmev a úctu jeden k druhému a to bez rozdielu veku.

Ing. Milan Dobrocký, starosta obce

viď fotogalériu

Dni obce Píla

V sobotu 26. júna bolo na Píle znovu veselo. V rámci Petro-Pavlovských dní obce organizoval obecný úrad za aktívnej pomoci členov dobrovoľného hasičského zboru, poľovníckeho združenia Podkriváň – miestna skupina Píla a Združenia žien Slovenska - klub Javor naozaj krásne kultúrno-spoločenské podujatie s pestrým a bohatým programom. Na úvod vystúpili s programom deti z MŠ a ZŠ Mýtna a ZŠ Divín. Následne nádejná speváčka Anetka Zvarová z Mýtnej za doprovodu našich heligonkárov Sujovcov zaspievala niekoľko ľudových piesní. Potom nasledoval blok, v ktorom vystúpili heligonkári Janko Dobrocký so speváčkou p. Melicherčíkovou, Milan Gábor so svojím vnukom z Budinej a spevák ľudových piesní Juraj Lacko za doprovodu p. Spodniaka.

Vyvrcholením celého večera bolo vystúpenie ľudovej hudby Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu s jej sólistami a spevácko-tanečná skupina folklórneho súboru Jánošík z Fiľakova pod vedením p. Šuleka.

Svojím spevom a tancom vo vyše hodinovom programe roztlieskali naplnenú sálu kultúrneho domu.
Účastníci tohoto podujatia si potom pochutnali na výbornom poľovníckom guľáši, ktorý pripravili poľovníci pre našich občanov  ako odškodnenie za škody spôsobené na poliach diviačou zverou.

Dni obce Píla finančne podporil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka.
Potom nasledovala Petro-Pavlovská zábava, na ktorej do tanca a spevu hrala hudobná skupina Demeovci z Lučenca až do skorých ranných hodín.

Obec Píla zastúpená starostom obce Milanom Dobrockým a poslanci obecného zastupiteľstva aj touto cestou ďakujú všetkým sponzorom podujatia, ako i všetkým občanom Píly, ktorí pomohli pri príprave a realizácii osláv .

Ing. Milan Dobrocký, starosta obce

viď fotogalériu

Reprezentačný ples

Združenie žien Slovenska a Klub Javor zorganizovali 20. februára 2010 v našom kultúrnom dome reprezentačný ples, na ktorom nám do tanca hrala hudobná skupina Demeovci. Nálada bola výborná a veríme, že o rok sa  počas plesovej sezóny opäť tak výborne zabavíme.


Oslavy MDŽ v obci Píla

V obci Píla už tradične organizuje obecný úrad v spolupráci s členmi dobrovoľného požiarneho zboru slávnostné stretnutie pre všetky ženy z obce pri príležitosti MDŽ.

Tento rok sa ženy z Píly stretli v piatok 6.marca v sále kultúrneho domu . Pripravili sme pre účastníkov bohatý a pestrý kultúrny program, ktorý predstavili deti z MŠ a ZŠ Mýtna a žiaci zo ZŠ Divín .Vrelé poďakovanie patrí najmä riaditeľkám p. Budáčovej a p. Zvarovej, ktoré každoročne tento program pre nás pripravujú a z roka na rok jeho úroveň stúpa.

Potom pre všetkých do tanca a do spevu hral a spieval spevák Miko finalista z TV hudobnej šou. Pre účastníkov bolo pripravené bohaté občerstvenie (chlebíčky, koláče, káva, čaj aj víno). Ženy dostali od učinkujúcich detí karafiáty a členovia DHZ ženy po celý večer obsluhovali a vykrúcali. Akcia bola veľmi vydarená ,veď sa jej zúčastnilo cca 100 občanov z našej obce a susednej Mýtnej a trvala do neskorých večerných hodín.

viď fotogalériu

Váľanie mája a Medzinárodný deň detí

V obci Píla sa už tradične v posledný májový deň konajú oslavy Medzinárodného dňa detí spojené s váľaním mája, ktorý pilňanskí mládenci postavili pre všetky dievčatá v miestnom parčíku . Tohtoročný máj tak ako vždy meral vyše 20 m a bol rovný ako svieca .
Tento rok sa oslavy konali v sobotu 31. mája v popoludňajších hodinách a organizoval ich obecný úrad v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom v Píle, ktorý pre všetky deti pripravil pestré športovo-zábavné popoludnie.,

Deti súťažili v streľbe zo vzduchovky, skákali a behali vo vreci, preťahovali sa lanomt, triafali bránku kopom a hokejkou a iné zábavné hry. Všetky disciplíny boli obodované, takže detičky si nazbierali určitý počet bodov, za ktoré si potom sami vybrali darčeky ako napr. puzzle, autíčka, kľúčenky s erbom obce, omaľovánky, balóniky  formičky do pieskoviska, gumičky do vlasov, perá a iné a k tomu bola aj sladká odmena.

Samozrejme nemohla chýbať ani poriadna grilovačka, na ktorú sa deti zvlášť tešili.

No a potom prišiel na rad máj, ktorý sa celý mesiac týčil nad stredom obce. Mládenci ho sekerou sťali presne ako chceli. Detičky sa naň vrhli, aby si uchmatli nejakú tú stužtičku z výzdoby.

Keď účastníkov osláv prichádzajúca búrka vyhnala z parčíka, mládež sa uchýlila do kultúrneho domu , kde zábava pokračovala .
Veľké poďakovanie za vydarenú akciu patrí našim heligonkárom, Jánovi Sujovi so svojimi synmi, ktorí celú akciu už tradične oživili hrou a spevom.

viď fotogalériu

Stretnutie rodákov obce Píla rok 2009

V sobotu 27. júna bolo na Píle znovu veselo. V rámci Petro-Pavlovských dní obce sa konalo stretnutie rodákov  ktoré organizoval Obecný úrad , za aktívnej pomoci Dobrovoľného hasičského zboru , Poľovníckeho združenia Podkriváň – miestna skupina Píla a mladých ľudí z obce.

V kultúrnom dome sa zišlo vyše 150 ľudí, keď väčšina bola zo susednej Mýtnej, kde v 70. a 80. rokoch vyrástla Pilnianska štvrť , nakoľko v obci bola stavebná uzávera a kto chcel stavať musel z Píly odísť.

Ľudia, ktorí sa na Píle narodili, vyrástli a strávili kus svojho života, prijali naše pozvanie, aby si spoločne zaspomínali na krásne chvíle prežité v dolinách a vrškoch pod vrchom Javor.

Pre usporiadanie takéhoto na naše pomery veľkého podujatia nás motivovalo aj to, že naša obec prednedávnom (3 rokmi) mala výročie 550 rokov prvej písomnej zmienky o Píle a tiež to, že náš najznámejší rodák - novinár  publicista a politik Dr. Jozef Paučo mal výročie 95 rokov narodenia a 34 rokov od svojho úmrtia.

Preto toto naše podujatie finančne podporil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja p. Milan Murgaš a poslanec NR SR za SNS p. Jozef Líška, za čo im patrí srdečné poďakovanie.

Kultúrny program pozostával z vystúpenia detí z MŠ a ZŠ Mýtna včetne Diabolských huslí z Mýtnej,potom nasledovalo vystúpenie speváka ľudových piesní p. Juraja Lacka a miestnych heligonkárov Sujovcov, Janka Dobrockého a Milana Gábora z Budinej .
Vyvrcholením programu bolo vystúpenie folklórneho súboru Prameň z Dolnej Strehovej, ktorý po vyše hodinovom programe roztlieskal naplnenú sálu KD.

Účastníci stretnutia si po kultúrnom programe pochutnali na poľovníckom guľáši, obložených misách a sladkostiac, ktoré pripravili ženy a dievčatá z obce.

Potom nasledovala Petro-Pavlovská zábava, kde do tanca a spevu hrala hudobná skupina Demeovci z Lučenca až do skorých ranných hodín.

Obec Píla zastúpená starostom obce Milanom Dobrockým a poslanci obecného zastupiteľstva aj touto cestou ďakujú všetkým sponzorom podujatia ako i všetkým občanom Píly, ktorí pomohli pri príprave a realizácii osláv.

Varenie guľášu v Haliči

V sobotu 15. augusta 2009 sa v Haliči uskutočnili prvé neoficiálne majstrovstvá okresu Lučenec vo varení guľášu, ktoré usporiadala agentúra Zbrojnica s.r.o. Joža Pročka. Toto podujatie sa konalo v rámci Haličských dní. Našu obec na tomto podujatí reprezentovalo družstvo v zložení:

  • Kapitán: Ondrej Baláž
  • Michal Belko
  • Štefan Oláh
  • Pavel Strapko

Chlapci navarili veľmi chutný poľovnícky guľáš, ktorý sa najrýchlejšie skonzumoval, no bohužiaľ porota ocenila iné družstvá .
V samotnej súťaži však nešlo len o víťazstvo, ale podstatné bolo sa zúčastniť a tak prezentovať našu obec, za čo patrí chlapcom srdečné poďakovanie. 

Mesiac úcty k starším spoluobčanom v obci Píla

23. októbra.2009 sa v obci Píla stretli starší spoluobčania na slávnostnom posedení  ktoré im pripravil obecný úrad v spolupráci so Združením žien Slovenska miestny Klub Javor a Dobrovoľným hasičským zborom v Píle  O pekný k úcte k starším zameraný kultúrny program sa postarali deti z MŠ Mýtna a Divín ako i ZŠ Mýtna a Divín, za čo im patrí srdečné poďakovanie, najmä riaditeľkám p. Budáčovej a p. Zvarovej.

Starosta obce Ing. Milan Dobrocký vo svojom príhovore vyzdvihol ich celoživotné zásluhy, prácu a úsilie, ktoré vynaložili pri rozvoji našej obce. Veď hodnoty, ktoré sa vytvorili v období 60 –tych a 70 –tych, rokov slúžia dodnes napr. budova kultúrneho domu, dom smútku, oplotenie cintorína a iné.

Následne starosta obce zablahoželal a ocenil občanov, ktorí sa v tomto roku dožívajú významných životných jubileí. Deviati občania boli odmenení peknou kytičkou a drobným darčekom. Týmto sa napĺňa pekná tradícia úcty k starším spoluobčanom, ktorú chceme praktizovať aj v budúcnosti.

No a potom hudobná skupina Divinčianka začala hrať obľúbené melódie do tanca i do spevu, takže dobrá nálada, radosť zo stretnutí priateľov a známych sa v priestoroch kultúrneho domu rozliehali až do neskorých večerných hodín .
Aj toto spoločenské stretnutie nás presvedčilo, že je veľmi dôležité aby sa ľudia stretávali a vzájomne si rozdávali pekné ľudské slovo, úsmev a úctu jeden k druhému a to bez rozdielu veku.

viď fotogalériu

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár