•  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.pila-obec.sk spravuje Obec Píla je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Píla 

Adresa:
Obecný úrad Píla 
Píla 174
985 53 Mýtna

IČO: 00316300

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 255
Rozloha: 755 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1456

Všeobecné informácie: pilaobec@gmail.com ,
Podateľňa: pilaobec@gmail.com 
Starosta: Ing. Ľubomír Aláč, e-mail: pilaobec@gmail.com 
Informácie o napĺňaní webového sídla: pilaobec@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 43 97 104

E-mailpilaobec@gmail.com

Kompetencie:
Obec Píla je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Píla je zriadený na Miestnom úrade v: XXXXXXXXXXXX

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár