•  
  •  

Aktuality

Rekonštrukcia vykurovania v budove obecného úradu v obci Píla

 29.11.2019

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu poskytol obci Píla regionálny príspevok vo výške 8 055,- €. Účelom poskytnutia regionálneho príspevku bola rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove obecného úradu. Obec zrealizovala výmenu zastaralého kotla na pevné palivo za moderný kotol so zásobníkom a podávačom na pelety. Zároveň obec vymenila plechové rebrové radiátory za panelové, taktiež došlo ku kompletnej výmene rozvodov kúrenia pre kompletnú časť budovy obecného úradu, ktorí zahŕňa aj zasadačku obecného úradu ako aj obecnú knižnicu s kuchynkou. Súčasťou projektu bola aj výmena krbových kachlí na tuhé palivo za moderné krbové kachle na pelety. Výmena krbových kachlí bola vykonaná v priestoroch kancelárie obecného úradu ako aj v priestoroch zasadačky obecného úradu. Prostredníctvom projektu sa taktiež podarilo zrealizovať vyvložkovanie a vyfrézovanie 3 ks komínov, čím sa zvýši bezpečnosť budovy obecného úradu a kultúrneho domu z hľadiska protipožiarnej ochrany.

Cieľom projektu je skvalitnenie životného prostredia ako aj efektívne vynakladanie verejných zdrojov, pretože sa znížia prevádzkové náklady na kúrenie. Ušetrené finančné prostriedky obec investuje do ďalšieho rozširovania a skvalitňovania verejných služieb pre občanov.

"Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov."

         


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár